Πολιτική cookie

Cookie policy

  1. Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
  2. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
  3. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages

Πολιτική για τα Cookies

  1. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιστότοπους για να κάνουν την εμπειρία ενός χρήστη πιο αποτελεσματική.
  2. Ο νόμος ορίζει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε cookie στη συσκευή σας εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.
  3. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους cookie. Ορισμένα cookie τοποθετούνται από υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες μας.